Praktiske informationer

Praktiske informationer om privat pasningsordning

Hverdagen hos mig

 

Når vi mødes om morgenen, samles vi lige og får en lille hapser, før vi smutter ud.

 

Hvis jeres barn ikke er mødt inden kl 9 og jeg ikke har hørt fra jer, tillader jeg mig at gå, så giv besked hvis der sker ændringer i jeres daglige rutiner.

 

Kom 10 minutter før Jeres barn skal hentes, så vi lige kan få en snak om dagen der gik.

 

At være ude er en stor del af børnenes hverdag hos mig. Vi finder nærområder hvor børnene frit kan løbe og brænde krudt af.


 

Udflugter bliver tilpasset efter aldersgruppen af børn, for at sidde i en barnevogn en hel dag er ikke sjovt for et lille barn, der ikke kan gå, så derfor er udflugterne kortere, mens børnene er små. Ligeledes er vi i legegruppe 1-2 gange om ugen.

 

I modsætning til en vuggestue er et privat pasningsordningshjem som barnets andet hjem, hvor barnet har indflydelse på hvad dagen skal bestå af.

Jeg kan tilbyde jeres barn en spændende, stress-fri dag, hvor vi er ude i naturen, beskæftiger os med kreative aktiviteter (afhængig af alderen) og bruger vores kroppe gennem leg, dans, motorik og sang.

 

Jeg sætter pris på en stille og rolig hverdag på børnenes præmisser. Jeg har en dejlig lukket have, og går meget op at vi kommer ud hver dag, og får frisk luft i haven eller går en opdagelsestur i området og kigger efter "Egern-Jensen".

Åbningstider

 

Mandag  7.30 - 15.30

Tirsdag   7.30 - 15.30

Onsdag   Lukket

Torsdag  7.30 - 15.30

Fredag    7.30 - 14.30

 

(eller efter aftale)

 

Økonomi

 

Der kan bevilliges tilskud til privat pasningsordning under forudsætning af, at der indgås aftale med en pasningsordning der er godkendt af kommunen.

 

Beløbet udbetales hurtigst muligt efter, at aftaleskemaet er godkendt af pladsanvisningen, samt i forhold til hvornår pasning påbegyndes.

 

Kommunen yder tilskud på højst 75% af udgiften til pasning af børn, indtil de almindeligvis optages i børnehaven.

 

Spørg Jeres kommune hvad det præcise tilskud udgør.

 

I forældre skal altså betale mig tilskuddet fra kommunen samt jeres egenbetaling, der vil ligge mellem 2.950kr - og 3.200kr, afhængig af dagplejesatser i Jeres kommune.

 

Begge beløb skal betales 12 gange om året. Der skal betales selvom barnet holder fri, ferie eller er syg.

 

I får jeres tilskud fra kommunen sat ind på jeres nemkonto hver d. 1. i måneden.

 

Når vi indgår en aftale, skal I ansøge kommunen, hvilket gøres på deres hjemmeside med Nem-id og vi skal fælles underskrive kommunens kontrakt. Jeg har ligeledes en tillægskontrakt I bedes underskrive, der mest beskriver hvad der står her på denne side mht. opsigelse m.v..

Lukkedage

 

Ved forud planlagte fridage, skal I selv passe jeres barn.

Som udgangspunkt følger jeg kommunens lukkedage. Hele konceptet bag det "private" er at VI bestemmer I samarbejde mellem jer som forældre, derfor finder vi altid en løsning.

 

FORSIKRING

Normalt har private dagplejere ikke tegnet kollektive børneulykkesforsikring. Dette har Persillestuen derfor heller ikke. Det betyder, at der for børn i daginstitutioner ikke er dækning for hæderlige skader, der sker dem, mens de er i institution.

 

Hvis der sker en skade på dit barn, skal det derfor anmeldes til dit eget forsikringsselskab. Hvis I ikke har tegnet en børneulykkesforsikring, skal I selv bære de økonomiske konsekvenser deraf.

 

 

Sygdom

 

Jeg kan desværre ikke modtage et sygt barn, dels på grund af smittefaren, men også fordi jeg ikke kan give barnet den ekstra omsorg, det har brug for, når de er syge.

Når Jeres barn er klar igen, så raskmeld det senest kl.20.00 dagen før.

 

Et frisk barn betyder at det har haft en feberfri dag hjemme. Kommer I med et sygt barn, risikerer I at smitte de andre børn i Persilestuen og så giver I jo bare problemet videre til de andre - eller i værste tilfælde bliver jeg syg og så lukker hele Persillestuen.

 

Husk at et barn ikke altid behøver at have feber for at være syg. Læs evt yderligere om børnesygdomme på: www.sygeborn.dk

 

Hvis tilfældet er at jeg bliver syg, så SMS'er jeg Jer hurtigst muligt - senest kl. 06.00 om morgenen.

 

Giv besked hvis jeres barn bliver hentet af en anden end mor eller far. Jeg udleverer naturligvis ikke jeres barn til andre hvis jeg ikke har kendskab til aftalen.

Opsigelse

 

 

Når Jeres barn får plads i vuggestue/børnehave og I opsiger kontrakten, skal der indbetales de resterende penge inden I har sidste dag.

 

Der er kun opsigelser d. 1. & 15. i måneden og der kan ikke modtages opsigelser op til & i Juli måned.

 

Når vi indgår en kontrakt, så er den bindende med et normalt opsigelsesvarsel på 1 måned, gældende fra opstartsdato - også selvom I fortryder inden opstarten. Der har desværre været eksempler på at jeg har indgået en kontrakt flere måneder inden opstartsdato og så modtaget en opsigelse få dage inden første dag, hvilket optager en plads for et andet barn og gør det svært for mig at finde et nyt barn på så kort tid.

 

Opsigelsesvarslet følger Jeres kommunes opsigelsesvarsel for dagsinstitutioner (typisk en måned).

 

Jeg sørger for ved årets udgang at have min ferieplan klar for kommende ferieår. På denne måde har I som forældre god tid til at planlægge jeres ferier eller få fat på en babysitter.